Política de privacitat

+34 93 595 11 15

Blog

L'usuari, en transmetre les seves dades personals a ASM Web Services està consentint de manera expressa, lliure i informada la recopilació i ús de l'esmenada informació per part del titular del lloc, en el seu cas, les empreses del grup al qual pertany i del seu proveïdor de serveis (en cas d'haver-ne), únicament i exclusiva als efectes de gestionar la remisió del Newsletter o altres ofertes comercials que puguem llançar en cada moment a través dels mitjans físics o electrònics i que de manera enunciativa i no limitativa podran ser els següents: correu electrònic.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Daes de Caràcter Personal (LOPD), les dades suministrades per l'Usuari quedaran incorporats en un fitxer automatitzat i degudament registrat davant l'Agència Española de Protección de Datos, el qual serà processat exclusivament per la finalitat descrita. Aquestes dades es recolliran mitjançant els formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerir per l'Usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adient, segons el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per finalitats diferents per les quals han estat sol·licitats a l'Usuari. Amb caràcter general les dades proporcionades per l'usuari no seran trasmeses a altres entitats i/o a terceres empreses. Malgrat això, en l'exepcional cas en què es consideri necessari que se cedeixin les dades de caràcter personal a altres entitats, l'Usuari serà informat explícitament de la finalitat del fitxer, dades cedides i el nom i adreça del cessionari, per a que doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

En tot cas, l'Usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en cumpliment amb l'establert en la LOPD, o simplement per a qualsevol consulta o comentari personal al respecte, mitjançant l'enviament d'una notificació de correu electrònic a info@asmws.com o dirigint-se per escrit a ASM Web Services.

En el cas que ASM Web Services decideixi canviar la seva política de privacitat, publicarem els esmenats canvis en aquest lloc web, per tal que els usuaris coneguin exactament els seus nous termes.